Hem


Primärprov, primärt riktningsprovIEC 61482-1-1 Edition 2.0 publicerad


IEC har nyligen publicerat en ny versionen av 61482-1-1.


Standarden innehåller nu en ny typ av ljusbågsklassificering - ELIM (Incident Energy Limit Value).

Förutom ELIM innehåller statnarden en mängd andra förbättringar.

Reläskydd, riktningsprov, transienter, intermittenta transienta fel, jordfel, jordfelsprov, primärprov, 5 kohm, 5000, 3 kohm, 3000, icke direkt jordat nät


IED överströmsskydd, riktat jordfelsskydd, parallellskydd, BFS, brytarfelskydd, NUS, nollpunktspäningsskydd, jordfelsvoltmeter, SNUS


Relay protection, directional earth-fault protection, transients, intermittent earth-fault protection, earth-fault


Micro magnetfält kraftledningar ,magnetfältsberäkning neutralpunkter, tesla micro

IED Intelligent Electronic Device


IEEE 1584

Vi har testutrustning för primärprov (primärt riktningsprov) i icke direktjordat nät 6 - 25 kV nät. Se även under "Tjänster/Primärprov", bilder från tidigare prov finns här!


Kontakta oss redan idag, här, om ni vill ha hjälp med att utföra prov!


Kravet enligt ELÄSK FS 2008:1 5 kap 3§ är att i icke direktjordade luftledningsnät ska en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt.


Undantag gäller anläggningar för högst 25 kV nominell spänning som inte innehåller någon luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning enbart signaleras automatiskt.


Vid friledning i förstärkt utförande, med plastbelagda ledare, eller luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm, ska;


- jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av
  jordfel.

- Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för
  resistansvärden upp till 5 000 ohm
.


För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för högst 25 kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något annat slag än vad som anges ovan ska jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm.


Här ifrån kommer alltså 3000 och 5000 ohms kravet och det gäller i princip bara luftledning. I kabelnät så finns inget krav på felresistanser eller bortkoppling upp till 25 kV men normalt önskas det att även dessa nät kopplas bort.


Samtidigt enligt §6 gäller krav på högsta spänningssättning enligt tabell 1, vid jordfel och härifrån kommer 100 V kravet.


 Nästan allt har förändrats - förutom titeln!


Den första upplagan av IEEE 1584 publicerades den 23 september, 2002 den var baserad på över 300 ljusbågstester och innehöll empiriskt härledda ekvationer för beräkning av ljusbågskortslutningsström, termisk ljusbågsenergi

och ljusbågsgräns.


Sedan den introducerades första gången 2002 har den fått en utbredd global användning för att utföra bedömning av ljusbågsrisker.


Även om 2002 års upplaga ansågs vara en milstolpe med tanke på att många faktorer implementerats som typ av utrustning, ledaravstånd, termiska ljusbågsenergi (incident energy) avståndsoberoende mm. Det fanns många ytterligare områden som behövdes adresseras i en framtida utgåva. I 2002 års upplaga baserades bara på ljusbågstester med elektroderna placerade i en vertikal konfiguration, hur kunnde andra elektrodkonfigurationer, tex hur skulle elektroderna placerade vertikalt eller elektroder som termineras i en isolerande barriär påverka resultatet. En annan fråga var kapslingsstorlekens påverkan.

 

Sexton år och 1800 nya ljusbågstester senare publicerades 2018 års utgåva den 30 november.


Nya konfigurationer, nya ekvationer!