Elkraftteknik

Artiklar och rapporter


 Här ligger diverse artiklar, rapporter och annat intressant material i pdf-format.

Test av jordfelsskydd

ABB REF6xx version 4

Sammanfattning av presentation

Transienta intermittenta jordfel

READ MORE

Siemens Siprotec 5 Sammanfattning av presentation

Nollföljdsimpedansens inverkan på nollpunktsreaktorn

READ MORE

jω-metoden

Kort reläskyddshistoria

Felbortkoppling vid fel eller underhåll av nollpunktsutrustning

Det bästa numret är 73. Varför?


73 är det 21:a primtalet.


Dess spegel, 37 och är vilket är det 12:e primtalet och dess spegel är 21 vilket är en produkt av primtalen 7 och 3.


Binärt är 73 ett palindrom, 1001001


/Dr. Sheldon Cooper

Reläskydd, riktningsprov, transienter, intermittenta transienta fel, jordfel, jordfelsprov, primärprov, 5 kohm, 3 kohm, icke direkt jordat nät

Relay protection, directional earth-fault protection, transients, intermittent earth-fault protection, earth-fault, magnetfält kraftledningar, beräkning