Kortslutningsström - kablar

KORTSLUTNINGSSTRÖM


Vid dimensionering av kablar som ingår i nät med stora kortslutningseffekter är det viktigt att ta hänsyn till kablarnas kortslutningssäkerhet. Den tillåtna korttidsströmmen för en kabel bestäms dels av den maximalt tillåtna ledartemperaturen, dels av kortslutningstiden, dvs tiden mellan kortslutningens början och till dess att den bryts av skyddsutrustningen.


När det gäller stora korttidsströmmar ska hänsyn tas till krafterna mellan ledarna i en flerledarkabel och mellan kablarna i förband av 1-ledarkabel.


Kraftkablars egenskaper vid kortslutning behandlas utförligt i SS 424 14 07.


Korttidsström för innerledare


Med korttidsström avses effektivvärdet, det kvadratiska medelvärdet av kortslutningsströmmen under kortslutningstiden.

Högsta korttidsströmmen för tiden mellan 0,5 och 5 sekunder kan beräknas med formeln:

Ik = korttidsströmmen i A för tiden tk

I1 = korttidsströmmen i A för tiden 1 s


tk = kortslutningsströmmen, s


För tider kortare än 0,5 sekunder används formeln:

Elektrodynamiska krafter


Den elektrodynamiska kraften mellan två enledarkablar vid en tvåpolig kortslutning kan beräknas med följande formel:

F = kraften mellan kablarna, N/m


Is = stötströmmen, kA


d = avståndet mellan kablarna, mVid trefasig kortslutning i ett system med tre en-ledarkablar placerade i plan blir de resulterande krafterna följande:

  • Mellan en ytterkabel och övriga kablar: 0,81F
  • Mellan mittenkabeln och övriga kablar 0,87F


Vid trefasig kortslutning i ett system med tre en-ledarkablar placerade symmetriskt i triangel blir den resulterande kraften 0,87F

 

Normalt kan Is uppskattas till 2,5-3 gånger högre än Ik