Ferroresonans

2018

Ferroresonans hos spänningstransformatorer


Det första publicerade arbetet om ferroresnans kan dateras till 1907, [Bethenod, J., "Sur le Transformateur à Résonance"].


Ordet ferroresonance användes först av Boucherot 1920 för att beskriva en komplex resonansoscillation i en seriell RLC-krets med olinjär induktans, [Boucherot, P.,"Éxistence de Deux Régimes en

Ferrorésonance"].


När spänningstransformatorer är anslutna till trefasnät i icke direktjordade nät, uppträder under vissa omständigheter onormala nollpunktsspänningar i nätet, vilka kan ge upphov till obefogad

jordfelsindikering eller skada spänningstransformatorerna.


Fenomenet orsakas av spänningstransformatorns krökta magnetiseringskurva och brukar därför

kallas ferroresonans.


Ferroresonans förhindras, om tillräcklig resistiv belastning är ansluten till spänningsformatorns (öppna)delta-kopplade lindning.