IEC 61850

2018

Kort om IEC 61850 konfigurering


En IED (reläskydd) konfigureras med hjälp av tillverkarens produktspecifika konfigurationsverktyg, (exempelvis PCM600 för ABB och DIGSI för Siemens). Dessa verktyg är inte definierade av någon standard och varje tillverkare får hitta det bästa sättet att lägga upp sin programvara.


När konfigurationen gjorts för varje individuell IED så översätter IED:ets konfigurationsverktyg denna information (t ex funktionalitet, datakommunikation, händelser och larm) till SCL-kod (Substation Configuration description Language), vilket är definierat i IEC 61850.

SCL-kod bygger på xml-format, vilket gör det enkelt för en dator att generera och läsa data samt se till att datastrukturen är entydig. Detta i sin tur möjliggör informationsutbyte mellan olika tillverkares konfigurationsverktyg.


Baserat på en default beskrivningsfil för en IED, genereras en IED ICD-fil, ”IED Capability Description”, för varje individuell IED. ICD-filen beskriver i detalj tillgängliga funktioner som logiska noder, data, kommunikationstjänster, adress osv


Som steg två importeras alla ICD-filer till ett systemkonfigurationsverktyg, exempelvis Siemens ”IEC 61850 System Configurator ” eller ABB ”IET600”. I systemkonfigurationsverktyget konfigureras alla systemfunktioner och tilldelar dem till lämpliga IED:er. Här konfigureras även alla kommunikationsrelationer och adresser och resultatet av detta blir SCD-filen ”System Configuration Description file”.


Baserat på SCD-filen kan man sedan med hjälp av IED:ernas konfigurationsverktyg kan sedan den slutliga konfigurationen för varje individuell IED genereras och laddas upp. Detta slutgiltiga format är inte standardiserat utan de olika leverantörerna kan använda ett eget format för detta.


När en ny version av en IED och tillhörande IED konfigurationsverktyg skall installeras i en station finns konfiguration för den tidigare IED versionen förhoppningsvis tillgänglig i SCL-format, troligen som en SCD-fil. SCL-kod innehållande applikation, funktionalitet och kommunikationsschema kan då importeras till det nya konfigurationsverktyg och sedan ner till den nya IEDn. Detta kan jämföras med SIM-kortet i mobiltelefon. Det kan överföra information från en gammal telefon till den nya på ett standardiserat sätt, även om telefonerna är från olika tillverkare, en användarvänlig princip.

IED Capability Description (ICD-fil)

Denna fil definierar egenskaperna för en IED. Denna fil måste levereras av tillverkare för att göra kunna göra en komplett systemkonfiguration. Filen innehåller en IED-del, en valfri kommunikationsdel och en valfri stationsdel som anger de fysiska enheter som motsvarar en IED.


System Specification Description (SSD-fil) [Systemspecifikationsbeskrivning]

Den här filen innehåller fullständig specifikation för ett stationsautomationssystem inkluderande enlinjeschema för stationen och dess funktioner (logiska noder). Denna kommer att ha en stationsdel, en del med datatypmallar och definitioner av logiska noder men behöver inte ha en IED-del.


Substation Configuration Description (SCD-fil)

Denna fil beskriver hela stationen i detalj. Den innehåller stationen,  kommunikation, IEDer och datatypmallar.

   En .SSD-fil och en eller flera .ICD-filer bidrar till att skapa en SCD-fil.


Configured IED Description (CID-fil)

Det är en fil som används för kommunikation mellan IEDns konfigurationsverktyg och en IED. Det kan ses som en SCD-fil som är nerbantad till vad den berörda IEDn behöver veta och innehåller en obligatorisk kommunikationsdel för den adresserade IEDn.


Instantiated IED Description (IID-fil)

Denna fil definierar konfigurationen för en IED i ett projekt och används för datautbyte mellan IED-konfiguratorn till systemkonfiguratorn. Denna filen innehåller en IED-konfiguration dvs en IED-del, en kommunikationsdel med kommunikationsparametrar, datatypmallar och, eventuellt, en stationsdel med bindning till funktioner (LNodes) till enlinjeschemat.


System Exchange Description (SED-fil)

Denna fil används för datautbyte mellan olika systemkonfiguratorer i olika projekt. Det beskriver gränssnittet för ett projektet som ska användas i ett annat projekt.