IEC 61850-9-2 Processbuss

2020

IEC 61850-9-2 LE, processbuss
IEC 61850-9-2 Light Edition (LE) är INTE en standard, det är en UCA-profil som hitills följts av alla.


Datasetet som SV-meddelandet (Sampled Values-meddelandet) är är fixerat till 4 spänningar och 4 strömmar.


Samplingsfrekvensen är 80 sampel per period (4000 Hz för 50 Hz-system och 4800 Hz för 60 Hz-system).

Längden på SV-meddelandet är fast, xxx byte.


Kvalitetssträngen har en "extra bit" (den 14: e biten, för härledd eller uppmätt av den analoga mängden) jämfört med en "normal kvalitetssträng" i IEC 61850 och även IEC 61869-serien, med 13 bitar.


Tidssynkroniseringen är 1-PPS


Det finns formellt inget stöd för PTP-tidssynkronisering (typiskt för "Edition 2" enligt IEC 61850-standarden. LE är "edition 1")

Det finns formellt inget stöd för "SIMULATION" -mekanism (typisk "Edition 2" enligt IEC 61850-standarden; LE är "edition 1")


Det är vanligtvis förstått (och du måste se till att det ofta förstås också av de personer som arbetar i dina projekt: leverantörer, konsulter, verktygstekniker osv.) Att:
- 9-2 LE stöder simuleringsmekanismer
- 9-2 LE stöder PTP som tidssynkronisering (var noga med att PTP faktiskt är IEC 61850-9-3: 2016)


Även om det formellt inte är i linje med UCA-specifikationen för ”LE”.


IEC 61850-9-2LE, skriven av UCA-arbetsgruppen, är en profil för IEC 61850-9-2 som är skriven av IEC-kommittén TC 57.


Idag är det den enda “standarden” som implementeras och används för processbussapplikationer.


IEC 61869-9 (och även -6 samt snart även -13) är delar av IEC 61869-serien, skriven av IEC-kommittén TC 38, Instrument Transformer.


Så de har att göra med de merging units, de är också profiler på något sätt och också många andra krav som du måste uppfylla om du vill ha en sammanslagningsenhet enligt IEC-standarder.
Enligt min mening, oavsett vad IEC 61850 säger i allmänhet, om du gör en sammanslagningsenhet och följer IEC, bör du följa IEC 61869-serien.


I princip är IEC 6185069-9-standarderna ofta förknippade med:
"Dynamisk" dataset. Detta betyder att inte bara 4 U och 4 I kommer att överföras.

Jag kan överföra bara en spänning, eller 25 strömmar, eller 6 spänningar och 3 strömmar. Detta görs från SCL.


Provtagningsfrekvens på 4800 Hz, oavsett kraftsystemets frekvens (50 Hz eller 60 Hz).

PTP-tidssynkronisering (för MU)


2 prover per SV-meddelande (så kallad ASDU). “LE” har bara ett exempel per meddelande (ett ASDU per meddelande)