Reläskydd

 Reläskydd / IED (Intelligent Electronic Device)


Ett reläskydd fungerar i praktiken som en automatsäkring gör i hushållet, det ser till att strömmen blixtsnabbt slås ifrån och skyddar därigenom både människor och apparater.Reläskydden ser till att vi har en säker och tillförlitlig elförsörjning. Reläskydd är en nödvändig del i kraftnäten har funnits i över än hundra år, läs mer här.


Huvudprincipen vid utformning av ett felbortkopplingssystem är att eftersträva så enkla konstruktioner som möjligt, dock tillräckligt komplexa för att erhålla korrekt feldetektering. En enkel konstruktion har inte bara den fördelen att de är kostnadseffektiva, de som regel även överblickbara vilket ökar sannolikheten att de fungerar som avsetts.


Vid utformningen av felbortkopplingssystem bör enkelfelskriteriet, n-1, tillämpas så långt det är rimligt.


Enkelfelskriteriet innebär att en godtycklig komponent i felbortkopplingskedjan ska kunna felfungera utan att konsekvenserna blir oacceptabla. I vissa fall kan det anses acceptabelt att felbortkopplingstiden förlängs och att reservbortkopplingen blir oselektiv. I andra sammanhang kan motsvarande utlösningsbild få helt oönskade konsekvenser. Konsekvenserna styr hur felbortkopplingen ska utformas.


Huvudregeln är att fel i kraftsystemet ska alltid detekteras och kopplas bort, en  obefogad funktion framför en utebliven funktionär ofta att föredra.