Brytarfelskydd (BFS)

 Brytarfelsskydd (BFS)


Brytarfelsskydd fungerar genom att kontrollera att felströmmen försvunnit inom en viss tid från det att brytaren fått en utlösningsimpuls. Om felströmmen finns kvar tolkas det som att brytaren inte fungerat och brytarfelsskyddet löser ut alternativa brytare.


För att öka skyddsredundansen i nätet monteras brytarfelsskydd för de objekt som inte fullt ut täcks av reservskydd. I praktiken rör det sig om de objekt som förses med parallellskydd