Selektivplaner

2018

Selektivplan


En selektivplan upprättas för att få en överblick över hur reläskyddsinställningarna skall koordineras för att få en så bra utlösningsbild som möjligt. Det innebär att vid ett fel skall så liten del som möjligt av elnätet kopplas bort.

Funktioner för beräkning av inverse-kurvor


Normal Inverse (NI), Extremely Inverse (EI), Very Inverse (VI)

Long-Time Inverse (LTI), RI