Selektivplaner

2020

Selektivplan


En selektivplan upprättas för att få en överblick över hur reläskyddsinställningarna skall koordineras för att få en så bra utlösningsbild som möjligt. Det innebär att vid ett fel skall så liten del som möjligt av elnätet kopplas bort.


Med selektivitet menas förmågan hos ett felbortkopplingssystem att enbart bortkoppla felaktig anläggningsdel eller minsta möjliga antal anläggningsdelar för att isolera ett primärt fel från övriga nätet. Selektivitet är en viktig parameter för att uppfylla säkerhetskravet.

Funktioner för beräkning av inverse-kurvor


  • Normal Inverse (NI),
  • Extremely Inverse (EI),
  • Very Inverse (VI)
  • Long-Time Inverse (LTI)
  • RI