Om

Ett framgångsrikt verktyg används till att göra någonting som det inte var avsett för.


Ekonomichefen frågar VD:n;

"Vad händer om vi satsar på att utveckla våra medarbetare och sen lämnar de oss?"


VD:n;

"Vad händer om vi inte gör det och de stannar?" 


Vad är Mma Lab?


Kort och gott en plats där jag försöker förverkliga det tankar och ideér som jag har samt förmedla kunskap inom elkraftområdet i allmänhet samt reläskydd och selektivplaner i synerhet.

Vem  är Mikael Malmgren?


Utbildad på LTH och Malmö högskola och har en B.Sc.E.E. har även Allmän behörighet Elinstallatör från Elsäkerhetsverket. Erfarenhet från 12 V till 130 kV.


Arbetade på Rejlers från 2000-2008, elkonstruktion för fastigheter, koncessionsansökningar och magnetfältsberäkningar, där jag finslipat beräkningsmodeller både i Excel och Matlab. Har föreläst i både ESA (dock ej certifierad i ESA 14) och föreskrifter.


Anställdes på E.ON Elnät 2008 i deras grupp "Selektivplaner" inom driftenheten. Detta innefattade mycket om problemställning inom jordfelsproblematik i icke direktjordade nät med anledning av den omfattande kablingen efter stormarna Gudrun och Per. Var huvudansvarig för selektivitet och reläinställningar i ett hundratal stationer i Halland och Småland. Var även inblandad i en del stationsprojekt (130/10 kV, 50/10 kV, 10/10 kV)) främst då inom reläskyddsfrågor. I arbetet ingick analys vid fel på både region- och lokalnät. Satt med i E.ONs grupp för elsäkerhet.


Sedan 2011 är jag tillbaka på Rejlers Sverige AB och arbetar främst med selektivplaner och reläskydd nationellt. Jag har nu mer än tio års erfarenhet av reläskydd och selektivplaner på främst icke direktjordade nät. Gör bl.a. diverse elkraftberäkningar såsom magnetfält och spänningskvalitet, i och med selektivplanerna blir det också en hel del kortslutningsberäkningar.


Är mycket intresserad av entreprenadjuridik och sysslar med upphandlingar. Här ingår både förfrågningsunderlag och projektledning.


Intresset för juridik visar sig likaså i mitt intesse för elsäkerhet och tillhörande lagar, förodningar, föreskrifter och standarder inom elområdet.Utbildning

Högskoleingenjör elektroteknik  B.Sc. E. E. Malmö Högskola samt LTH.

Tekniskt gymnasium

Industrielektriker utb


Några av de kurser jag genomgått

ESA 14

LOU/LUF

AMA AF 12

Entreprenadjuridik I

Entreprenadjuridik II

Entreprenadjuridik III - Rättsfall

Felströmsberäkningar med PSS/E, Grundkurs

Transformatorskydd samt kommunikation mellan skydd. ABB Relion 670 och 650 serien

Switchar, routers, brandväggar; teori och konfigurering - ABB

Reläskydd för generatorer - ABB

Ledarutveckling grund

Företagsanpassad projektledarutbildning

Byggarbetsmiljösamordnare grund för projektering/planering (BAS-P)

Grundläggande reläskyddsteknik för elkraftanläggningar

Strömbrytning och elkopplare

Krafttransformatorer och shuntreaktorer

E.ON internutbildning; Nordiska kraftsystemet Driftfilosofi förroch nu, Ö-drift, Grundläggnade stationsuppbyggnad

Installationsstandard SS 436 40 00 och Föreskrift ELSÄK 2004:1