Test av jordfelsskydd
Test Ref615


Beställ genom att skicka ett mail till; mikael.malmgren@mmalab.se


Pris: 5200 kr exl. moms, (betalningsvilkor; faktura 30 dagar netto)

Format: .pdf

Ange; Antal, faktureringsuppgifter; Er referens, märkning av faktura, fakturaadress

Levereras i mail till angiven mailadress/adresserTest av reläskydd för att se hur de hanterar transienta-intermittenta jordfel.


Skydd som ingår i testet är bl.a.;


Siemens SIPROTEC 4 7SJ62

Schneider Electric MiCOM P132

VAMP 255

VAMP 257

Erbele EOR 3D

ABB REF 615

Schneider Sepam S40

Dlaboratory

ABB RXHL 421

ABB REX 521

ABB REF 541

 Reläskydd och transienta intermittenta jordfel -  2015Transienta intermittenta jordfel har blivit ett allt mer uppmärksammat problem i icke

direktjordade nät. Feltypen har ökat i takt med kablifieringen av näten och de gamla

reläskydd uppe har svårt att detektera dessa fel på ett bra sätt. Detta har lett till diverse

oönskade utlösningar så som sympatiutlösning i övriga fack och NUS‐utlösning som ofta

släcker ner hela stationen.


För att komma tillrätta med problemen har leverantörerna kompletterat jordfelsskydden

med funktioner för att detektera dessa fel med mer eller mindre bra resultat.

Alla leverantörer påstår att givetvis att just deras lösningar fungerar och detekterar

transienta inttermitenta jordfel men något test av deras påstående med olika inspelade

faktiska fel verkar aldrig gjorts.

Inom ramen för denna rapport har tester av diverse IED:er eller reläskydd gjorts med

hänsyn till hur de klarar transienta intermittenta jordfel. Med vissa begränsningar i

testerna.


Ett par olika vanliga reläskydd har testats och det är till större delen är sådana som idag

sitter installerade i flera fördelningsstationer runt om i Sverige. Det finns dock ett skydd

som än så länge bara är en prototyp.

Felen är inspelade verkliga fel från olika nät. I testen ingår skydd från bland annat ABB,

Dlab, Erbele, Siemens och VAMP.


Det skall tilläggas att rapporten inte tar fram några vinnare eller förlorare, det är upp till

läsaren att avgöra och studera. Det är möjligt att det finns inställningar som gör att ett

specifikt skydd fungerar bättre och författaren är långt ifrån speciallist på alla tillverkares

skydd.


IED:erna har testats genom att ett antal olika fel har spelats upp mot skydden. Felen är inspelade verkliga fel från olika nät, dessa är inspelade med dBox störningsskrivare från dLaboratory vilken har en hög samplingsfrekvens > 25 kHz.

Uppspelningen mot IED:er har gjorts med en OMICRON CMC 356,