Magnetfaltberakning

Magnetfältsberäkning


Program för för beräkning av magnetfält från kraftledningar


Excel används som grafiskt gränssnitt och Visual Basic används för att göra beräkningarna