Nollföljdsmätning

Nollföljdsmätning


Nollföljdsmätning av kablar, ledningar, transformatorer, nollpunktsutrustning.


Ta fram utrustning och metoder för att mäta nollföljdsimpedans, Z0, R0 och X0


Den ökad kablifiering gör att det finns ett behov av att öka förståelsen för hur bl.a. kablars, ledningars, transformatorers samt nollpunktsbildares  nollföljdsegenskaper påverkar detektering och bortkoppling av jordfel. Hur kan man ta reda på redan driftsatt utrustning nollföljdsvärden.