Provbänk-ledningsmodell

Provbänk och ledningsmodell för reläskydd


Ta fram en mindre provbänk med ledningsmodeller, spänningstransformator och strömtransformatorer för att kunna testa olika skydds funktioner för jordfel i icke dirketjordade nät


Den ökad kablifiering gör att det finns ett behov av att öka förståelsen för hur bl.a. kablars, ledningars, transformatorers samt nollpunktsbildares  nollföljdsegenskaper påverkar detektering och bortkoppling av jordfel.

Första uppkopplingen med öppet-delta, nov 2019


I denna uppkoppling visar öppet-delta med "lab-transformatorer" samt så kan en jordfelsström simuleras vis en resistans (potentiometer).  

Andra uppkopplingen, dec 2019


I denna uppkoppling har det köps in mindre transformatorer för öppet-delta mätning (VT).

Det har lagts till ett nollpunktsmotstånd i transformatorns nollpunkt och ett jordfel kan skapas mellan fas och jord som ger både jordfelsström och -spänning.