Provningsutrustning


PRIMÄRPROV / RIKTNINGSPROVVi kan hjälpa Er att utföra primärprov (primärt riktningsprov) för känslighets- och riktningskontroll av jordfelsskydd i icke direkt jordade nät (10 och 20 kV) över motstånd med valbar inkopplingstid.


Inkoppling kan göras i spänningslös eller spänningssatt anläggning, dvs utan kundavbrott.


Motstånd: 1.5, 2.5, 3 och 5 kohm.


Prov i fält, April 2021


Primärprov i Trelleborg Västra, ny 130/10 kV station


Uppgradering av utrustning, April 2021 !!


Ny brytare av vaccumtyp för säkrare kopplingar

Gamla brytaren


Utbytt till ny vacuumbrytare

Prov i fält, April 2020


Primärprov i Trelleborg Östra, ny 130/10 kV station


Prov i fält, September 2019


Primärprov i Helsingborg (Öresundskraft), matning med reservkraft under test


Prov i fält, April 2019


Primärprov i St:Olof och Borrby (E.ON Elnät)


Prov i fält, Januari 2019


Primärprov i Trelleborg (Trelleborg Tekniska Förvaltning)


Prov i fält, December 2018


Primärprov i Skurup


Prov i fält, Augusti 2018


Industrikund, lätt och smidigt att flytta utrustningen runt i anläggningen och ställa upp i ställverk.


Uppgradering av utrustning, Juni 2018


Ny!! kontrolllåda med ny mjukvara samt ny utrustning för säkrare inkoppling

Prov i fält, 2018-03-21


Den 21 mars 2018 utfördes primärprov i E.ONs nät i Sankt Olof.

Station har byggts ut och E.ON ville ha gjort primärprov med motstånd, beställare Empower AB

Prov i fält, 2016-10-04


Den 4 oktober 2016 utfördes primärprov i E.ONs nät i Sövestad utanför Ystad.

Ny station har byggts och E.ON ville ha gjort primärprov med motstånd, beställare Empower AB
Ny styrning för brytaren (juni 2016)


Arduino Uno kort kompletterat med en LCD-skärm och reläkort, allt kan styras via fjärrkontroll.
Arduinos utvecklingsmiljö i Windows.Tidigare styrning var ett RXME och ett RXKE största nackdelen med dessa är att de drivs med 110 V DC annars fungerade de fint för ändamålet.

Testutrustning för att utföra primärprov i icke direktjordade nät (april 2016)


Utrustningen kan kopplas i med AMS eller i spänningslöst tillstånd och är

Försedd med brytare och timer för att välja inkopplingstid av jordfel.

Utrustning kan förses med 3 eller 5 kohm:s motstånd.Från test i Ljugbyhed, 2016-04-04  • Kontrollera riktningen på jordfelsskydden


  • Kontrollera att lagstadgad känslighet uppnås


  • Kan göras i spänningssatt nät, dvs inga kundavbrott eller omkopplingar!


  • 100 % säkert att skydden är korrekt riktade


  • Tiden på inkopplat fel kan väljas från 0,1 s upp till flera sekunder.